Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 111
   Tổng số truy cập : 7121036
   Tổng số Hits : 7995274
Công văn số 357 về việc thực hiện nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. 10/7/2011 10:26:17 AM

   UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 

Số 357 /CV-GD

V/v thực hiện nghị định 36 /CP

về quản lý và sử dụng pháo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

              Quỳnh Phụ, ngày 26  tháng 9  năm 2011

              

           

Kính gửi:  - Đồng chí Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS                       

                   - Đồng chí Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

            Thực hiện chỉ thị số 09 - CT/HU ngày 17/8/2011 của Huyện uỷ Quỳnh Phụ Kế hoạch số 39/KH – UBND của UBND huyện về  tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Quyết định số 95/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán đốt và thả “đèn trời”. Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện một số nội dung sau:

            1. Quán triệt CBGV, HS nghiêm túc thực hiện Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả nhằm giáo dục ý thức tiết kiệm, đảm bảo an toàn tính mạng, ý thức chấp hành pháp luật.

            2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trường học, quản lý chặt chẽ diện học sinh cá biệt, đẩy mạnh công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức tốt, hiệu quả chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tự quản của học sinh, giáo dục đạo đức lối sống, tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

            3. Các đơn vị trường học thực hiện triệt để Nghị định 36/CP,  không để xảy ra vi phạm về pháo ở đơn vị mình.  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh, hội cha mẹ học sinh tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời học sinh có hành vi vi phạm. Tổ chức cho CBGV, HS ký cam kết không vi phạm về pháo, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ và không thả đèn trời.

            4. Cán bộ giáo viên, học sinh có trách nhiệm tuyên truyền vận động người thân trong gia đình  thực hiện không đốt pháo, không xem đốt pháo, không tàng trữ, mua bán pháo, hương sáng, vật liệu tự làm pháo.

            5. Tổ chức thi đua trong việc thực hiện Nghị định của Chính phủ, nghiêm khắc kỷ luật, phạt điểm thi đua đối với học sinh, lớp, giáo viên chủ nhiệm để xảy ra vi phạm về pháo cả ở trường và ở ngoài nhà trường.

            Yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và báo cáo tình hình triển khai thực hiện về phòng giáo dục ( Đ/c Lê văn Lực nhận) ./.

 

Nơi nhận:                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện

- Sở GD( để báo cáo)

- Như kính gửi

- Website pgdqp.edu.vn

-  Lưu V T

                                                                                                                              Lại Cao Hạnh

(Các bạn tham khảo bài phát biểu tham luận của đ/c Trưởng phòng GD-ĐT tại hội nghị của huyện tại đây)

           

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang